en

2018 оны 3-р сарын 15-16

Улаанбаатар хот

Чингис хаан зочид буудалд

Төслөө бүртгүүлэх

Монголын алтны төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд төслынхөө товч мэдээллийг бүртгүүлэхийг урьж байна. Та төслөө бүртгүүлсэнээр гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай холбогдох боломжтой болно.

Төслийн маягтыг татаж авах