en

2018 оны 3-р сарын 15-16

Улаанбаатар хот

Чингис хаан зочид буудалд

"MONGOLIA GOLD 2017" Хурлын бизнес уулзалт -д бүртгүүлэх

Болох хугацаа:

2018 оны 3-р сарын 15-16

Болох газар:

Улаанбаатар хот

Чингис хаан зочид буудалд

Та бүртгүүлээд бидэнд илгээсний дараа манай бүртгэлийн ажилтан тантай холбогдож, дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно.


Хуралд суух хүний мэдээлэл: 1


Хуралд суух хүний мэдээлэл: 2


Хуралд суух хүний мэдээлэл: 3

Төсөл хэрэгжүүлэгч, бүтээгдэхүүн санал болгогч нарт:

Бизнес уулзалтын сурталчилгааны талбай захиалан авсан оролцогч давуу эрхтэйгээр түрүүлж захиална.

Бизнес уулзалтын захиалга өгөгч уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн товч танилцуулгыг хурал болохоос 20 хоногийн өмнө өгнө. Төслийн маягт бөглөх.

Бизнес уулзалтын захиалга өгөгч бусад байгууллагууд/Үйлчилгээ, Ханган нийлүүлэгч, Хөрөнгө оруулалтын банк, бусад/ байгууллагынхаа товч танилцуулгыг өгнө. Танилцуулгын маягт бөглөх.

Уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгч болон бусад байгууллагуудын танилцуулгыг хөрөнгө оруулагч, худалдан авагч нарт танилцуулж тэдний саналыг аван уулзах товийг товлоно.

Хөрөнгө оруулагч, худалдан авагч нарт:

- Хөрөнгө оруулагч, худалдан авагч нар хуралд оролцогч уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгч, бусад байгууллагуудын танилцуулагуудтай танилцаж уулзалтыг хийх байгууллагуудаа сонгож уулзалтыг хурлын эхэнд, дундуур, хойно уулзахаас аль нэгийг нь сонгож уулзана.

Бизнес уулзалтын сурталчилгааний ширээний талбайн зураг: