en

2018 оны 3-р сарын 15-16

Улаанбаатар хот

Чингис хаан зочид буудалд

Ивээн тэтгэгчийн багц

Platinum Sponsor (USD 5,000)

Платинум спонсор ивээн тэтгэлгийн багцад дараах зүйлс багтана. Үүнд:

 • Хурлын албан ёсны вэб хуудсан дээр компаний лого Платинум спонсор статусаар байршина. (линк хэлбэрээр)
 • Хуралтай холбоотой бүхий л төрлийн электрон болон хэвлэмэл материал дээр (хурлын тайз, сурталчилгаа, брочур) дээр Платинум спонсор статусаар лого болон байршина.
 • Хурлын үеэр Платинум спонсор компанийг тусгай танилцуулж, талархал илэрхийлнэ.
 • Хурлын брочур дээр компаний 1 хуудас өнгөт сурталчилгаа байршина.
 • Хурлын төлөөлөгчдийн мандат дээр лого байршина.
 • Хурлын үеэр гарах үзэсгэлэнд хамгийн ашигтай байрлал бүхий 1 үзэсгэлэнгийн талбай.
 • Хуралд 6 хүртэлх төлөөлөгч урилгаар оролцоно.
 • Хурлын оргил цагийн үеэр 1 илтгэл тавих боломжтой.

Gold Sponsor (USD 3,000)

Алтан спонсор ивээн тэтгэлгийн багцад дараах зүйлс багтана. Үүнд:

 • Хурлын албан ёсны вэб хуудсан дээр компаний лого Алтан спонсор статусаар байршина. (линк хэлбэрээр)
 • Хуралтай холбоотой бүхий л төрлийн электрон болон хэвлэмэл материал дээр (хурлын тайз, сурталчилгаа, брочур) дээр Алтан спонсор статусаар лого болон байршина.
 • Хурлын үеэр Алтан спонсор компанийг тусгай танилцуулж, талархал илэрхийлнэ.
 • Хурлын брочур дээр компаний 1 хуудас өнгөт сурталчилгаа байршина.
 • Хурлын үеэр гарах үзэсгэлэнд ашигтай байрлал бүхий 1 үзэсгэлэнгийн талбай.
 • Хуралд 4 хүртэлх төлөөлөгч урилгаар оролцоно.
 • Хурлын үеэр 1 илтгэл тавих боломжтой.
 • Нэмэлт төлөөлөгчид эртэч шувуу тарифаар оролцоно.

Sponsor (USD 1,000)

“Спонсор” ивээн тэтгэлгийн багцад доор нэр дурдсан зүйлс багтана. Үүнд:

 • Хурлын албан ёсны вэб хуудсан дээр компаний лого Спонсор статусаар байршина. (линк хэлбэрээр)
 • Хуралтай холбоотой бүхий л төрлийн электрон болон хэвлэмэл материал дээр (хурлын тайз, сурталчилгаа, брочур) дээр Спонсор статусаар лого болон байршина.
 • Хурлын үеэр гарах үзэсгэлэнд ашигтай байрлал бүхий 1 үзэсгэлэнгийн талбай.
 • Хуралд 3 хүртэлх төлөөлөгч урилгаар оролцоно.
 • Хурлын үеэр 1 илтгэл тавих боломжтой.
 • Нэмэлт төлөөлөгчид эртэч шувуу тарифаар оролцоно.

Bank of the Event (USD 3,000) limited to 1

Форумын банк ивээн тэтгэлгийн багцад дараах зүйлс багтана. Үүнд:

 • Хурлын албан ёсны вэб хуудсан дээр компаний лого Форумын банк статусаар байршина. (линк хэлбэрээр)
 • Хуралтай холбоотой бүхий л төрлийн электрон болон хэвлэмэл материал дээр (хурлын тайз, сурталчилгаа, брочур) дээр Форумын банк статусаар лого болон байршина.
 • Хурлын үеэр гарах үзэсгэлэнд ашигтай байрлал бүхий 1 үзэсгэлэнгийн талбай.
 • Хуралд 3 хүртэлх төлөөлөгч урилгаар оролцоно.
 • Хурлын үеэр 1 илтгэл тавих боломжтой.
 • Нэмэлт төлөөлөгчид эртэч шувуу тарифаар оролцоно.

Lunch Sponsor (USD 2,000) limited to 1

Үдийн цайны спонсор ивээн тэтгэлгийн багцад дараах зүйлс багтана. Үүнд:

 • Хурлын албан ёсны вэб хуудсан дээр компаний лого Үдийн цай спонсор статусаар байршина. (линк хэлбэрээр)
 • Хуралтай холбоотой бүхий л төрлийн электрон болон хэвлэмэл материал дээр (хурлын тайз, сурталчилгаа, брочур) дээр Үдийн цай спонсор статусаар лого болон байршина.
 • Хурлын үеэр гарах үзэсгэлэнд ашигтай байрлал бүхий 1 үзэсгэлэнгийн талбай.
 • Хуралд 3 хүртэлх төлөөлөгч урилгаар оролцоно.
 • Кофены завсарлага орчимд өөрсдийн сурталчилгааны стэндийг байршуулах боломжтой.
 • Нэмэлт төлөөлөгчид эртэч шувуу тарифаар оролцоно.